Beleidsplan 2021-2025

Stichting Muziek Grote Kerk Schiedam, Beleidsplan 2021-2025

(dit beleidsplan is ook te bekijken of downloaden als pdf)

Stichting Muziek Grote Kerk Schiedam is opgericht in 1998. Doelstelling, zoals geformuleerd in de statuten, is het voor publiek ten gehore brengen van orgelmuziek en andere muzikale uitingen, zowel op locatie in Schiedam als via digitale kanalen. Promotie van het hoofdorgel en koororgel in de Grote Kerk te Schiedam. Instandhouding en onderhoud van deze orgels onder de aandacht brengen en houden en voorts het verrichten van al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van orgelconcerten en andere activiteiten op muzikaal gebied in de Grote Kerk te Schiedam, maar zal ook (orgel)concerten kunnen organiseren op andere locaties binnen de Gemeente Schiedam.
Daarnaast biedt de in de statuten opgenomen doelstelling ruimte voor de organisatie van inloopconcerten op de zaterdagmiddag, waarbij koren en ensembles verschillende muziekstijlen ten gehore brengen.

Binnen het aanbod van culturele programma’s neemt de Grote Kerk in Schiedam een bijzondere plaats in. Het is het oudste gebouw van de stad, dat al gedurende vele eeuwen een verzamelplaats is voor de bevolking, oud en jong, arm en rijk: iedereen vindt er het hare of zijne. Het grote orgel neemt daarbij een belangrijke plaats in. Het Flentrop-orgel wordt algemeen hoog gewaardeerd en biedt mogelijkheden tot vertolking van een breed scala van de orgelliteratuur. Daarnaast mag Schiedam zich gelukkig prijzen met de aanwezigheid en de activiteiten van Stadsorganist Arjen Leistra die een toonaangevende rol vervult binnen de huidige generatie organisten in Nederland. Met het uitdragen van de fraaie orgelklanken vanuit de Grote Kerk, bouwen wij voort op een traditie, die dateert uit 1498, toen voor het eerst melding werd gemaakt van een orgel en de benoeming van een organist. Dat ook in vorige eeuwen al het belang werd onderschreven om het orgel voor een breder publiek toegankelijk te maken dan alleen voor kerkbezoekers, moge blijken uit een citaat uit de instructie voor de organist, opgesteld door de kerkrentmeesters in 1710 (vertaald naar hedendaags Nederlands): “De organist zal verplicht zijn op het orgel te spelen voor en na de predicatie en voorts nog onder het uitgaan van de kerk enige tijd blijven spelen naar welgevallen. Ook zal de organist gehouden zijn op het orgel te spelen van 20 september tot 20 maart, alle zaterdagavonden van 6 tot 7 uur, tot vermaak van de wandelaars en liefhebbers van het orgel”.

De kosten voor het organiseren van de concerten bestaan uit marktconforme honoraria voor de uitvoerende musici, kerkhuur en overige organisatiekosten. De inkomsten bestaan uit giften, verkoop toegangskaarten en subsidies van derde partijen. Op deze wijze kan jaarlijks een concertserie worden georganiseerd.

Komende concerten