Over ons

Onze officiële doelstelling van de Stichting Muziek Grote Kerk Schiedam luidt als volgt:
Orgelmuziek en andere muzikale uitingen ten gehore brengen voor publiek, zowel op locatie in Schiedam als via digitale kanalen. Promotie van het hoofdorgel en koororgel in de Grote Kerk te Schiedam.

Met het uitdragen van de fraaie orgelklanken vanuit de Grote Kerk, bouwen wij voort op een traditie, die dateert uit 1498, toen voor het eerst melding werd gemaakt van een orgel en de benoeming van een organist. Dat ook in vorige eeuwen al het belang werd onderschreven om het orgel voor een breder publiek toegankelijk te maken dan alleen voor kerkbezoekers, moge blijken uit een citaat uit de instructie voor de organist, opgesteld door de kerkrentmeesters in 1710 (vertaald naar hedendaags Nederlands): “De organist zal verplicht zijn op het orgel te spelen voor en na de predicatie en voorts nog onder het uitgaan van de kerk enige tijd blijven spelen naar welgevallen. Ook zal de organist gehouden zijn op het orgel te spelen van 20 september tot 20 maart, alle zaterdagavonden van 6 tot 7 uur, tot vermaak van de wandelaars en liefhebbers van het orgel”.

De kosten voor het organiseren van de concerten bestaan uit marktconforme honoraria voor de uitvoerende musici, kerkhuur en overige organisatiekosten. De inkomsten bestaan uit giften, verkoop toegangskaarten en subsidies van derde partijen. Op deze wijze kan jaarlijks een concertserie worden georganiseerd.

Het bestuur van de Stichting Muziek Grote Kerk Schiedam bestaat uit:

Conny Broek (penningmeester)
Arjen Leistra (stadsorganist Schiedam)
Martin Swart (secretaris)
Hans Valkenburg (voorzitter)
Paul van Wijngaarden

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

organist

Stadsorganist Arjen Leistra bespeelt het Flentrop-orgel in de Grote Kerk.