Grote of Sint Janskerk en beroemd orgel

orgel vertikaalDe Grote of Sint Janskerk is het oudste gebouw van Schiedam. Het dateert uit de 15e eeuw. Orgelmuziek klinkt er ook al meer dan een half millennium, want al in 1498 werd er melding gemaakt van een orgel en een organist.

Bijzondere plaats

Binnen het aanbod van culturele programma’s neemt de Grote of Sint Janskerk in Schiedam een bijzondere plaats in. Het is al gedurende vele eeuwen een verzamelplaats voor de bevolking, oud en jong, arm en rijk: iedereen vindt er het hare of zijne. Het grote orgel neemt daarbij een belangrijke plaats in. Het Flentrop-orgel wordt algemeen hoog gewaardeerd en biedt mogelijkheden tot vertolking van een breed scala van de orgelliteratuur. Daarnaast mag Schiedam zich gelukkig prijzen met de aanwezigheid en de activiteiten van Stadsorganist Arjen Leistra die een toonaangevende rol vervult binnen de huidige generatie organisten in Nederland.

Voor breed publiek

Met het uitdragen van de fraaie orgelklanken vanuit de Grote of Sint Janskerk, bouwen wij voort op een traditie, die dateert uit 1498, toen voor het eerst melding werd gemaakt van een orgel en de benoeming van een organist. Dat ook in vorige eeuwen al het belang werd onderschreven om het orgel voor een breder publiek toegankelijk te maken dan alleen voor kerkbezoekers, moge blijken uit een citaat uit de instructie voor de organist, opgesteld door de kerkrentmeesters in 1710 (vertaald naar hedendaags Nederlands): “De organist zal verplicht zijn op het orgel te spelen voor en na de predicatie en voorts nog onder het uitgaan van de kerk enige tijd blijven spelen naar welgevallen. Ook zal de organist gehouden zijn op het orgel te spelen van 20 september tot 20 maart, alle zaterdagavonden van 6 tot 7 uur, tot vermaak van de wandelaars en liefhebbers van het orgel”.

De kosten voor het organiseren van de concerten bestaan uit marktconforme honoraria voor de uitvoerende musici, kerkhuur en overige organisatiekosten. De inkomsten bestaan uit giften, verkoop toegangskaarten en subsidies van derde partijen. Op deze wijze kan jaarlijks een concertserie worden georganiseerd.

Lees meer over dit kerkgebouw op de website van de Grote of Sint Janskerk.

St Janskerk exterieurDe Grote Kerk vormt temidden van het oude stadscentrum van Schiedam een punt van rust en ontmoeting.