Houd de muziek in stand

Een vrije gift als waardering voor een concert en ter bestrijding van de kosten wordt zeer op prijs gesteld. Na afloop van een concert wordt hiervoor gecollecteerd.
U kunt ook een bedrag overmaken naar de bankrekening van de Stichting Muziek Grote Kerk. IBAN: NL85 INGB 0004 6156 90, onder vermelding van 'gift'. De culturele ANBI-status van onze Stichting biedt mogelijkheden tot extra belastingaftrek voor uw giften.

Met uw steun kunnen we in de toekomst concerten in Schiedam blijven organiseren.

Dank voor uw bijdrage!

 

orgel detail